Aktuellt

Hem
Aktuellt

Välkommen till kontaktombudsmöte den 22 oktober för att få veta mera om detta! Den 22 oktober bjuds kontaktombud och styrelse in för föreläsningar och diskussion om vedrök, hälsokonsekvenser och även förbundets kommunikationsstrategi. Beredningsgruppens ledamot Martin Tondel, överläkare vid Akademiska sjukhuset kommer att hålla ett föredrag om kända hälsorisker utifrån både experimentella och epidemiologiska studier kopplat till vedrök. Beatrice Säll från SLB-analys presenterar mätresultaten av förbundets mätningar av bens(a)pyren.

Vi kommer också få ta de av Naturvårdsverkets Mathew Ross-Jones som kommer att redovisa deras kartläggning och analys som lades fram för Energi och miljödepartementet i mars 2019.

Föreläsningarna kommer att filmas för att ge möjlighet att ta del av i efterhand.

För anmälan och frågor kontakta frida.eik-kvarnstrom@storsthlm.se/ 076-502 21 01.

Regional Luftvårdsdag 2019!

8 maj kl. 9-15 Tekniska Nämndhuset i Stockholm
Tema: Innovativa åtgärder för minskad exponering av luftföroreningar och ökad hälsa

Vi är glada över att vi äntligen bjuda in till Regionala Luftvårdsdagen i regi av Östra Sveriges Luftvårdsförbund. Håll av datumet!

Programmet kommer att växla mellan föreläsningar om tekniskt och samhällsplanerarmässigt innovativ arbete.

Vi har även bjudit in en kommunikationsstateg! Hon kommer att prata om kommunikation kopplat till att nå rätt målgrupp i syftet att öka
kunskapen och förståelse om luftvårdsfrågor för förbättrad luftkvalitet.

Program och anmälningsinformation kommer inom kort!
Det kommer finnas möjlighet att ta del av föreläsningar på ett klimatsmart sätt på distans.

Sprid gärna informationen till kollegor inom luftvårdsfrågor som kan vara intresserade!

20 Dec / 2018

Utbildning i EDB

SLB-analys genomför en utbildning i hur emissionsdatabasen ska uppdateras.

Utbildningen riktar sig till de som årligen ansvarar för inläggning av emissionsdata (utsläppsdata) för kommunen.

Datum: 21/2
Tid: 9.00-11.00
Plats: Hörsalen, Tekniska nämndhuset, Flämingsgatan 4, Stockholm.

Med många nya kontaktombud har behovet av nytt utbildningstillfälle visat sig. Vi är måna om att vra klimatsmarta och därför utvecklar vi just nu möjligheter att delta till våra utbildningar och föreläsningar antingen live eller att ta del av i efterhand. Ta gärna kontakt med förbundssekreteraren om detta i förväg.

Anmälan görs via mail till förbundssekreteraren. Information finns också på kontaktombudens egna sida.

Förbundet bjuder in medlemmarnas kontaktombud till en halvdag med föreläsningar och workshop. Tema för denna träff är luftkvalité i expanderande städer. ”Hur kan hälsosamma miljöer  skapas i städer där förtätning eftersträvas som en klimatåtgärd?”

Martin Tondel som är överläkare och arbetar vid Arbets -och miljömedicin vid Region Uppsala. Tillsammans med Antonios Georgelis som arbetat vid Arbets -och miljömedicin vid SLL kommer Martin att ta upp hälsorisker med miljöföroreningar. Båda är ledamöter i förbundet beredningsgrupp och bistår med värdefull expertis kring luftföroreningars påverkan på människan.

Trafikverket har tagit fram riktlinjer för hur deras arbeta ska anpassas luftvårdsfrågorna i samhällsplaneringen och Michelle Benyamine, som också är ledamot i förbundets beredningsgrupp kommer presentera detta vid sammanträdet.

Det blir stort utrymme för frågor och diskussion. Inbjudan hittar du här.
I inbjudan hittar du länk för anmälan, där finns det också möjlighet att skriva om det är frågor du önskar vi tar upp vid sammanträdet.

Obs. Gör gärna din anmälan direkt. Vid stort intresse kan det bli aktuellt med lokalbyte.
Har du inte fått inbjudan men önskar att närvara, kontakta förbundssekreteraren för mera information, frida-eik.kvarnstrom@storsthlm.se

Välkommen!

 

Inför Östra Sveriges Luftvårdsförbunds årsmöte april 2018 släppte förbundet samma vecka en rapport som vår upphandlade leverantör av mätdata, SLB-analys hade utfört åt förbundet. Boel Lövenheim från Slb-analys presenterade rapporten vid årsmötet. Antonios Georgelis, miljötoxikolog från Arbetsmiljö -och hälsa vid Stockholms Läns Landsting kompletterade och höll en föreläsning om risker vid just exponeringen för luftföroreningar som vi kan se i rapporten som presenterades innan. Folkhälsorapporten 2017 som Antonios Georgelis grundade sin presentation i visar just på konsekvenserna av exponeringen under längre tid och hur viktigt det är att i planeringsskede vara medveten inte bara om miljömålen men även hälsoaspekterna i stort. Luftföroreningar och även buller ger långtgående effekter på invånares välmående som i sin tur påverkar andra samhällsinstanser. Intresset från deltagande var positivt och publikationen av rapporten och Georgellis föreläsning utifrån hälsoaspekten för invånaren verkar i eftertid vara närvarande i diskussionen ute bland medlemmar.

Vid årsmötet var 29 personer närvarande varav 18 var röstberättigade. Medlemmar som träder ur förbundet är Swedavia och Fortum Värme som nu har bytt namn till  Stockholm Exergi. Förbundet har nu 59 medlemmar varav 51 är kommuner.

Rapporten från Slb-analys om medlemskommunernas befolkningsexponering av luftföroreningar finns att ladda ner här>>
Presentation av Antonios Georgelis, miljötoxikolog med fokus på Folkhälsorapporten 2017 ur ett luftförorenings perspektiv finns att tillgå här>>

Redan innan årsmötet var intresset stort från media.
Aftonbladets reportage finns att läsa här>>

Protokoll från årsmötet finns genom att gå till rubriken Verksamhet> Protokoll.

Tack till årets alla engagerade deltagare!

Tack till alla ombud som tog sig till Stockholm för kontaktombudsmötet måndag 19/3! Föreläste gjorde Boel Lövenheim från SLB-analys och Antonis Georgellis från SLL. Tack till även dem! Presentationerna och rapporten hittar ni genom att gå till sidan för kontaktombud.

Det blev en från min synpunkt givande eftermiddag med intressanta föreläsningar, bra frågor och fina samtal. Vi hade med oss även deltagare via nätet som kom in med frågor visa chatten, nytt för mig men ändå väldigt bra!

Jag ser fram emot nästa sammanträde och jag har mycket som jag tar med mig vidare från detta tillfället. Bland annat kommer vi kunna prata och ge mera information om vad som händer inom förbundet. Jag tar tacksamt emot flera önskemål från er, det är trots allt ert behov som dessa kontaktombudsträffarna ska formas efter.

Glöm inte att vi finns på sociala medier som @luftochkust på Twitter och på Facebook som Östra Sveriges Luftvårdsförbund. Där finns det möjlighet att diskutera och dela relevanta artiklar med varandra vilket det finns mycket positivt med.

Än en gång, tack för strålande uppslutning och engagemang! Vi ses snart igen!

Nu finns programmet att tillgå på hemsidan. Det kommer bli riktigt spännande föreläsningar där rapporten om befolkningsexponeringen av utsläpp i medlemskommunernas presenteras av SLBs Boel Lövenheim. Eftermiddagen fortsätter med att Antonios Georgellis från Centrum för arbets- och miljömedicin vid SLL kommer göra kopplingen till hälsoeffekterna tydligare. Detta ser vi från förbundet är en stor vinst då vi dill tydliggöra de faktiska vinsterna med att kommunerna arbetar för att minska utsläppen.

En viktig aspekt av kontaktombudsmötet är just kontakten. Jag ser fram emot att träffa er som arbetar ute i kommunerna, i föreningar och på företag. Passa på att nätverka och något som vi från förbundet alltid tycker är värdefullt -samverka!

Programmet finns här i pdf format.

Väll mött till alla kontaktombud!

Den 19 mars bjuder Östra Sveriges Luftvårdsförbund in kontaktombud för spännande föreläsningar och möjlighet till dialog. Passa på och nätverka också! Från SLB-analys kommer Boel Lövenheim att presentera resultatet av tilläggsprogram om beräkningar av exponering av utsläpp för befolkningen i förbundets medlemskommuners. I rapporten görs jämförelser mot miljökvalitetsnormen och miljömålen. Vi har också bjudit in Antonis Georgellis, verksam epidemiolog från Karolinska institutet. Mera information finns i inbjudan!

Inbjudningarna har gått ut men kontakt oss om du inte har fått en i din mailbox och är ombud. Vi vill gärna ha uppdaterad kontaktinformation från medlemmar för att kunna tillgodose er med information.
Hör av dig till förbundssekreteraren om du vet att du inte har fått inbjudan i mailboxen -det betyder att du inte är på listan.

Väll mött alla kontaktombud!

Observera att vi har ändrat sammanträdes datum för beredningsgruppen. Sammanträdet den 27 februari flyttas till 5 mars med anledning av att det är för många en sportlovs vecka.

 

 

Nu finns samtliga sammanträdestider för styrelse och beredningsgrupp uppdaterade på hemsidan. Notera att tiden för styrelsemöten är bytt sedan förra året. Du hittar dokumentet med tiderna under flikarna verksamhet -styrelse samt beredningsgrupp. Möten tar plats i STORSTHLMs lokaler på Södermalm. 

Planering för kontaktombudsmöte pågår och datum kommer meddelas när det är beslutat.

Hör gärna av dig till förbundssekreteraren om du önskar ytterligare information. Du hittar kontaktinformation genom att gå till kontaktfliken.

Väl mött!


1 2 3
Arkiv

Sök: