Aktuellt

Hem
Aktuellt

Obs! 25 september blir det kontaktombudsmöte med möjlighet att ta del av utbildning i inmatning i Emissionsdatabasen (EDB). Skicka ett mail till kansliet för att visa ditt intresse och underlätta planering.

Regionala luftvårdsdagen flyttades och är den 22 september. Missa inte att boka in i kalendern 👍
🍓🍓🍓
Kansliet bemannas från 10 augusti igen.
Ha en härlig sommar!

Vår Regionala luftvårdsdag med ett långt och spännande program behöver flyttas fram. Vi ser vikten av att mötas och ha en dialog vid denna dag och har därför beslutat att ett nytt datum kommer att bli under månadsskiftet september/ oktober. Vi kommer skicka ut nytt datum så snart som möjligt.

Årsmötet för luftvårdsförbundet behöver också ändra format och vi har därför valt att ha ett digitalt formulär för ombuden. Handlingar skickas ut per epost samt kan laddas ner från hemsidan. Information om detta kommer 9 april.

Frågor? Kontakta kansliet!

Ta hand om er och Glad Påsk!

Den Regionala Luftvårdsdagen är planerad till 8 maj. Nu råder andra tider och här kommer information utifrån dagsläget (20/3). Vi har inte tagit något beslut om att ställa in evenemanget men då situationen ändrar sig snabbt kan detta självklart blir tillfället. Den planering som råder nu är:

Som arrangör:

  • Att minimera antalet deltagande på plats Max 40-50 men vi tar ställning utifrån situationen som är aktuell längre fram ca 8 april.
  • Att presentationerna blir livestreamade och lyssnare kan under tiden skicka in frågor i chatt.
  • Presentationerna blir också filmade och klippta för att kunna ta del av i efterhand

Tveka inte att kontakta mig vid frågor, synpunkter och idéer!

Och sist men inte minst, var rädd om dig och jag önskar er soliga dagar framöver!

En ny upphandling gjordes av Östra Sveriges Luftvårdsförbund under 2019 då tidigare avtalstid löp ut. SLB-analys har varit förbundets aktör sedan innan och det nya avtalet gör att vi nu kan fortsätta det goda samarbetet med SLB-analys som har upparbetats under dessa år. Information till kontaktombud och upphandlingsenheter utsänds. Har du inte mottagit denna informationen vänligen kontakta kansliet.

30 Dec / 2019

Gott Nytt År!

Luftvårdsförbundet önskar alla medlemmar ett Gott Nytt År 2020!

Året 2019 var ett spännande år med många aktiviteter, samtal och engagemang. Det finns inget bättre och vi från kansliet ser med spänning på hur vi tillsammans kommer belysa frågan om bättre luft 2020!

Årsmötet för förbundet är den 24 april kl 13-14. Vi kommer vara på Saturnus konferens, samma konferensanläggning som förra året.

Regional Luftvårdsdag arrangeras 8 maj. Synpunkter och önskemål om särskilda problemställningar att lyfta välkomnas och skickas till kansliet.

Hoppas ni antecknar datumen redan nu i kalendern och att vi ses där!

Nyårshälsningar
från
Kansliet
Förbundssekreterare Frida Eik Öhman

Välkommen till kontaktombudsmöte den 22 oktober för att få veta mera om detta! Den 22 oktober bjuds kontaktombud och styrelse in för föreläsningar och diskussion om vedrök, hälsokonsekvenser och även förbundets kommunikationsstrategi. Beredningsgruppens ledamot Martin Tondel, överläkare vid Akademiska sjukhuset kommer att hålla ett föredrag om kända hälsorisker utifrån både experimentella och epidemiologiska studier kopplat till vedrök. Beatrice Säll från SLB-analys presenterar mätresultaten av förbundets mätningar av bens(a)pyren.

Vi kommer också få ta de av Naturvårdsverkets Mathew Ross-Jones som kommer att redovisa deras kartläggning och analys som lades fram för Energi och miljödepartementet i mars 2019.

Föreläsningarna kommer att filmas för att ge möjlighet att ta del av i efterhand.

För anmälan och frågor kontakta frida.eik-kvarnstrom@storsthlm.se/ 076-502 21 01.

Regional Luftvårdsdag 2019!

8 maj kl. 9-15 Tekniska Nämndhuset i Stockholm
Tema: Innovativa åtgärder för minskad exponering av luftföroreningar och ökad hälsa

Vi är glada över att vi äntligen bjuda in till Regionala Luftvårdsdagen i regi av Östra Sveriges Luftvårdsförbund. Håll av datumet!

Programmet kommer att växla mellan föreläsningar om tekniskt och samhällsplanerarmässigt innovativ arbete.

Vi har även bjudit in en kommunikationsstateg! Hon kommer att prata om kommunikation kopplat till att nå rätt målgrupp i syftet att öka
kunskapen och förståelse om luftvårdsfrågor för förbättrad luftkvalitet.

Program och anmälningsinformation kommer inom kort!
Det kommer finnas möjlighet att ta del av föreläsningar på ett klimatsmart sätt på distans.

Sprid gärna informationen till kollegor inom luftvårdsfrågor som kan vara intresserade!

20 Dec / 2018

Utbildning i EDB

SLB-analys genomför en utbildning i hur emissionsdatabasen ska uppdateras.

Utbildningen riktar sig till de som årligen ansvarar för inläggning av emissionsdata (utsläppsdata) för kommunen.

Datum: 21/2
Tid: 9.00-11.00
Plats: Hörsalen, Tekniska nämndhuset, Flämingsgatan 4, Stockholm.

Med många nya kontaktombud har behovet av nytt utbildningstillfälle visat sig. Vi är måna om att vra klimatsmarta och därför utvecklar vi just nu möjligheter att delta till våra utbildningar och föreläsningar antingen live eller att ta del av i efterhand. Ta gärna kontakt med förbundssekreteraren om detta i förväg.

Anmälan görs via mail till förbundssekreteraren. Information finns också på kontaktombudens egna sida.

Förbundet bjuder in medlemmarnas kontaktombud till en halvdag med föreläsningar och workshop. Tema för denna träff är luftkvalité i expanderande städer. ”Hur kan hälsosamma miljöer  skapas i städer där förtätning eftersträvas som en klimatåtgärd?”

Martin Tondel som är överläkare och arbetar vid Arbets -och miljömedicin vid Region Uppsala. Tillsammans med Antonios Georgelis som arbetat vid Arbets -och miljömedicin vid SLL kommer Martin att ta upp hälsorisker med miljöföroreningar. Båda är ledamöter i förbundet beredningsgrupp och bistår med värdefull expertis kring luftföroreningars påverkan på människan.

Trafikverket har tagit fram riktlinjer för hur deras arbeta ska anpassas luftvårdsfrågorna i samhällsplaneringen och Michelle Benyamine, som också är ledamot i förbundets beredningsgrupp kommer presentera detta vid sammanträdet.

Det blir stort utrymme för frågor och diskussion. Inbjudan hittar du här.
I inbjudan hittar du länk för anmälan, där finns det också möjlighet att skriva om det är frågor du önskar vi tar upp vid sammanträdet.

Obs. Gör gärna din anmälan direkt. Vid stort intresse kan det bli aktuellt med lokalbyte.
Har du inte fått inbjudan men önskar att närvara, kontakta förbundssekreteraren för mera information, frida-eik.kvarnstrom@storsthlm.se

Välkommen!

 

Inför Östra Sveriges Luftvårdsförbunds årsmöte april 2018 släppte förbundet samma vecka en rapport som vår upphandlade leverantör av mätdata, SLB-analys hade utfört åt förbundet. Boel Lövenheim från Slb-analys presenterade rapporten vid årsmötet. Antonios Georgelis, miljötoxikolog från Arbetsmiljö -och hälsa vid Stockholms Läns Landsting kompletterade och höll en föreläsning om risker vid just exponeringen för luftföroreningar som vi kan se i rapporten som presenterades innan. Folkhälsorapporten 2017 som Antonios Georgelis grundade sin presentation i visar just på konsekvenserna av exponeringen under längre tid och hur viktigt det är att i planeringsskede vara medveten inte bara om miljömålen men även hälsoaspekterna i stort. Luftföroreningar och även buller ger långtgående effekter på invånares välmående som i sin tur påverkar andra samhällsinstanser. Intresset från deltagande var positivt och publikationen av rapporten och Georgellis föreläsning utifrån hälsoaspekten för invånaren verkar i eftertid vara närvarande i diskussionen ute bland medlemmar.

Vid årsmötet var 29 personer närvarande varav 18 var röstberättigade. Medlemmar som träder ur förbundet är Swedavia och Fortum Värme som nu har bytt namn till  Stockholm Exergi. Förbundet har nu 59 medlemmar varav 51 är kommuner.

Rapporten från Slb-analys om medlemskommunernas befolkningsexponering av luftföroreningar finns att ladda ner här>>
Presentation av Antonios Georgelis, miljötoxikolog med fokus på Folkhälsorapporten 2017 ur ett luftförorenings perspektiv finns att tillgå här>>

Redan innan årsmötet var intresset stort från media.
Aftonbladets reportage finns att läsa här>>

Protokoll från årsmötet finns genom att gå till rubriken Verksamhet> Protokoll.

Tack till årets alla engagerade deltagare!


1 2 3 4
Arkiv

Sök: