Förbundet anlitar SLB-analys under ytterligare fyra år

Hem
Aktuellt
Förbundet anlitar SLB-analys under ytterligare fyra år

Förbundet anlitar SLB-analys under ytterligare fyra år

Vart fjärde år handlar Luftvårdsförbundet upp en operatör som sköter driften av förbundets miljöövervakningssystem. Förbundet har nu skrivit avtal med SLB-analys vid Stockholms Miljöförvaltning för fortsatt ansvar för drift av systemet under åren 2016-2019. SLB-analys mycket höga kompetens inom ämnesområdet har varit av avgörande betydelse för förbundets goda utveckling sedan förbundet bildades 1994.
En nyhet är att med det nya avtalet kommer förbundet kunna agera inköpscentral vilket möjliggör för förbundets medlemmar att avropa t ex extra mätningar eller kartläggningar utan upphandling enligt LOU.

Arkiv

Sök: