Förbundet rapporterar in luftkvalitetsdata för 2015 åt medlemskommunerna

Hem
Aktuellt
Förbundet rapporterar in luftkvalitetsdata för 2015 åt medlemskommunerna

Förbundet rapporterar in luftkvalitetsdata för 2015 åt medlemskommunerna

Naturvårdsverket har i ett brev till alla landets kommuner informerat om skyldigheten att senast 31/3 rapportera luftkvalitetsdata för 2015. För Östra Sveriges luftvårdsförbunds medlemskommuner utförs dock all inrapportering av SLB-analys på uppdrag av luftvårdsförbundet. Inrapporteringen är en medlemstjänst som ingår i medlemskapet  i Östra Sveriges luftvårdsförbund. Ni behöver alltså inte göra något med anledning av Naturvårdsverkets brev.

Arkiv

Sök: