”Frisk Luft” – ett miljömål i bakvatten?

Hem
Aktuellt
"Frisk Luft" - ett miljömål i bakvatten?

”Frisk Luft” – ett miljömål i bakvatten?

Vid Östra Sveriges Luftvårdsförbunds stämma torsdag 28 april hålls en presentation om det svenska miljökvalitetsmålen och hur det förhåller sig till EU:s miljökvalitetsnormer. Vad krävs för att klara miljökvalitetsmålen?
Alla medlemsorganisationers valda ombud och ersättare har fått en kallelse, liksom styrelseledamöter och beredningsgrupp. Mer info, se ”Årsmöte

Förteckning över valda ombud och ersättare >>

Anmälan, gärna före 21 april, till <a href="mailto:goran singulair over the counter.andersson@oslvf.se” target=”_blank”>goran.andersson@oslvf.se !

Varmt välkommen!

Arkiv

Sök: