Inventering av andel dubbdäck på fordon 2015/2016 – Ny rapport från luftvårdsförbundet

Hem
Aktuellt
Inventering av andel dubbdäck på fordon 2015/2016 - Ny rapport från luftvårdsförbundet

Inventering av andel dubbdäck på fordon 2015/2016 – Ny rapport från luftvårdsförbundet

Dubbdäckens slitage på vägbanan genererar partiklar som vid torrt väglag virvlar upp i luften och kan ge kraftigt förhöjda PM10-halter. Andelen dubbdäck har stor betydelse för partikelhalten där en högre dubbdäcksandel innebär högre partikelhalter vid samma trafikflöde och fordonshastighet.

Räkningar utfördes i 27 av 53 medlemskommuner. Jämfört med år 2014 minskade dubbdäcksandelen i 12 kommuner och ökade i 9 kommuner generic singulair. I två kommuner var andelen oförändrad medan 4 kommuner saknade resultat från år 2014.

Räkningarna av dubbdäcksandelar har utförts av personal i respektive kommun.

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Rapporten ”LVF 2016:17 Dubbdäcksandelar i kommunerna inom Östra Sveriges luftvårdsförbund” (pdf 836 kB)

Arkiv

Sök: