Luften i Stockholm – Årsrapport 2015

Hem
Aktuellt
Luften i Stockholm - Årsrapport 2015

Luften i Stockholm – Årsrapport 2015

Stockholm har mycket bättre luft idag jämfört med för 50 år sedan singulair pill. Luftföroreningar som då var stora problem i Stockholmsluften – svaveldioxid, bly, kolmonoxid, bensen m.fl. understiger numera gränsvärdena med bred marginal. Alltjämt kvarstår dock problem med kvävedioxider och partiklar, PM10. År 2015 klarades emellertid miljökvalitetsnormen för P2016-Sthlm-årsrapportM10 i hela Stockholms stad. Det är andra året i följd och även 2016 ser så här långt bra ut.

Dygnsmedelvärdet för kvävedioxider klarades inte. Även om det långsamt blir bättre är det svårt att klara de svenska normerna. Regeringen har dock gett Transportstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för kommuner att kunna införa miljözon även för lätta fordon. Det kan bidra till en lösning.

http://slb.nu/slb/rapporter/pdf8/slb2016_002.pdf

Arkiv

Sök: