Luftvårdsförbundets mätdata 2015 – ny rapport

Hem
Aktuellt
Luftvårdsförbundets mätdata 2015 - ny rapport

Luftvårdsförbundets mätdata 2015 – ny rapport

I rapporten “Östra Sveriges Luftvårdsförbund – Mätresultat och jämförelser med normer och mål år 2015″ redovisas resultat från förra årets mätningar av luftföroreningar och meteorologi inom Luftvårdsförbundet.

I rapporten redovisas resultat från följande mätningar i gatunivå:
• Stockholm (E4/E20 Lilla Essingen)
• Uppsala (Kungsgatan)
• Botkyrka (Hågelbyleden)
• Södertälje (Turingegatan och Birkakorset)
• Sollentuna (E4 Häggvik, Ekmans väg, Töjnaskolan, Skälbyskolan och Eriksbergsskolan).

Vid mätstationen E4/E20 Lilla Essingen överskreds miljökvalitetsnormen för kvävedioxid till skydd för människors hälsa. I övrigt klarades normvärden för bl.a. kvävedioxid, partiklar (PM10, PM2.5) och marknära ozon (O3). Miljökvalitetsmål till skydd för människors hälsa klarades inte för kvävedioxid (Stockholm, Uppsala, Botkyrka), partiklar PM10 (Stockholm, Uppsala, Södertälje) och marknära ozon (Stockholm, Norrtälje). Luftföroreningshalterna var relativt låga år 2015 beroende på att vädret var milt och blåsigt try this.

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Rapporten “Östra Sveriges Luftvårdsförbund – Mätresultat och jämförelser med normer och mål år 2015″

Senaste nytt

Arkiv

Sök: