Aktuellt

Hem
Aktuellt

Tack till alla ombud som tog sig till Stockholm för kontaktombudsmötet måndag 19/3! Föreläste gjorde Boel Lövenheim från SLB-analys och Antonis Georgellis från SLL. Tack till även dem! Presentationerna och rapporten hittar ni genom att gå till sidan för kontaktombud.

Det blev en från min synpunkt givande eftermiddag med intressanta föreläsningar, bra frågor och fina samtal. Vi hade med oss även deltagare via nätet som kom in med frågor visa chatten, nytt för mig men ändå väldigt bra!

Jag ser fram emot nästa sammanträde och jag har mycket som jag tar med mig vidare från detta tillfället. Bland annat kommer vi kunna prata och ge mera information om vad som händer inom förbundet. Jag tar tacksamt emot flera önskemål från er, det är trots allt ert behov som dessa kontaktombudsträffarna ska formas efter.

Glöm inte att vi finns på sociala medier som @luftochkust på Twitter och på Facebook som Östra Sveriges Luftvårdsförbund. Där finns det möjlighet att diskutera och dela relevanta artiklar med varandra vilket det finns mycket positivt med.

Än en gång, tack för strålande uppslutning och engagemang! Vi ses snart igen!

Nu finns programmet att tillgå på hemsidan. Det kommer bli riktigt spännande föreläsningar där rapporten om befolkningsexponeringen av utsläpp i medlemskommunernas presenteras av SLBs Boel Lövenheim. Eftermiddagen fortsätter med att Antonios Georgellis från Centrum för arbets- och miljömedicin vid SLL kommer göra kopplingen till hälsoeffekterna tydligare. Detta ser vi från förbundet är en stor vinst då vi dill tydliggöra de faktiska vinsterna med att kommunerna arbetar för att minska utsläppen.

En viktig aspekt av kontaktombudsmötet är just kontakten. Jag ser fram emot att träffa er som arbetar ute i kommunerna, i föreningar och på företag. Passa på att nätverka och något som vi från förbundet alltid tycker är värdefullt -samverka!

Programmet finns här i pdf format.

Väll mött till alla kontaktombud!

Den 19 mars bjuder Östra Sveriges Luftvårdsförbund in kontaktombud för spännande föreläsningar och möjlighet till dialog. Passa på och nätverka också! Från SLB-analys kommer Boel Lövenheim att presentera resultatet av tilläggsprogram om beräkningar av exponering av utsläpp för befolkningen i förbundets medlemskommuners. I rapporten görs jämförelser mot miljökvalitetsnormen och miljömålen. Vi har också bjudit in Antonis Georgellis, verksam epidemiolog från Karolinska institutet. Mera information finns i inbjudan!

Inbjudningarna har gått ut men kontakt oss om du inte har fått en i din mailbox och är ombud. Vi vill gärna ha uppdaterad kontaktinformation från medlemmar för att kunna tillgodose er med information.
Hör av dig till förbundssekreteraren om du vet att du inte har fått inbjudan i mailboxen -det betyder att du inte är på listan.

Väll mött alla kontaktombud!

Observera att vi har ändrat sammanträdes datum för beredningsgruppen. Sammanträdet den 27 februari flyttas till 5 mars med anledning av att det är för många en sportlovs vecka.

 

 

Nu finns samtliga sammanträdestider för styrelse och beredningsgrupp uppdaterade på hemsidan. Notera att tiden för styrelsemöten är bytt sedan förra året. Du hittar dokumentet med tiderna under flikarna verksamhet -styrelse samt beredningsgrupp. Möten tar plats i STORSTHLMs lokaler på Södermalm. 

Planering för kontaktombudsmöte pågår och datum kommer meddelas när det är beslutat.

Hör gärna av dig till förbundssekreteraren om du önskar ytterligare information. Du hittar kontaktinformation genom att gå till kontaktfliken.

Väl mött!

Nu har det gått lite över två veckor och jag har redan hunnit ha lite kontakt med några av er.
Tack till alla som har hört av er och önskat mig välkommen!

Det är alltså jag, Frida Eik Kvarnström som har tillträtt som ny förbundssekreterare. Jag ser oerhört mycket fram emot att få utveckla förbundet vidare tillsammans med våra medlemmar. Det är ett viktigt arbete i kombination med en spännande tid vi befinner oss i!  Mycket händer här och nu och våra medlemmar sitter tillsammans på så mycket kompetens.  Med det sagt kommer jag lägga mycket fokus på att sköta administrativa uppgifter nu i början för att så småningom även ha fokus på att förmedla ut vikten av förbundets frågor -det vill säga kommunikationen utåt för att belysa varför förbundets arbete är så viktigt. Som en grundpelare i mitt arbete ser jag alltid att man har att vinna på att samarbeta, vare sig det är inom de olika grupperingarna i förbundet, regionalt eller internationellt.

En kort summering av mig skulle låta som följer: Utbildad samhällsvetare med inriktning på Central och -Östeuropa frågor. Erfarenhet från arbete i föreningar, kommun och privat sektor. Koordinator in i ryggmärgen med långsiktigt helhetsperspektiv i fokus -var är vi och vart vill vi?

När det gäller privat så kan jag avslöja att jag har sökt mig till Friluftsfrämjande. En förklaring till detta kan vara att jag är en emigrerad norska från kustområdet på västsidan- och med det följer ödmjukheten och tacksamheten till att få spendera tid naturen vi alla har runt oss – för några närmare än andra.

Så – nu går vi in i jultider och jag vill passa på att önska er alla en riktigt fridfylld jul fylld av härliga stunder med nära och kära!

Vi går tillsammans in ett nytt år med nya spännande utmaningar och möjligheter att påverka det som är viktigt för var och en av oss!

 

På återhörande.

 

Frida Eik Kvarnström
Förbundssekreterare
Östra Sveriges Luftvårdsförbund

Efter lite knappt fem år som förbundssekreterare har jag nu bestämt mig för att söka mig vidare. Det har varit en fantastiskt rolig och intressant tid, men tidvis också mycket intensivt. Kontakterna med förbundets alla medlemmar har alltid varit ett särskilt trevligt inslag i arbetet, och det känns fint att kunna sluta när det går bra för förbundet och när tillströmningen av nya medlemmar är stor.

Jag tackar härmed för mig och önskar er alla lycka till med det fortsatta luftvårdsarbetet!
vänliga hälsningar Göran Andersson

Onsdagen den 26 april kl. 10.00 håller vi vårt årliga årsmöte. Även i år är vi på Saturnus konferens, Hornsgatan 15.

Handlingar och mer information finner du här>>

Välkommen!

Förbundet rapporterar åt medlemskommunerna!

Naturvårdsverket skickade under tisdag 7/3 ut den årliga uppmaningen till alla Sveriges kommuner att rapportera luftkvalitetsdata för det senaste året, se bifogad pdf och utdrag nedan.

För medlemskommuner i Östra Sveriges Luftvårdsförbund sköter SLB-analys all denna rapportering som en medlemsservice.  Dock måste kommunerna själva rapportera de mätningar som utförs av kommunen själv eller har annan utförare än SLB-analys.

UTDRAG ur Naturvårdsverkets brev till alla Sveriges kommuner:

Rapportering av luftkvalitetsdata för 2016

Nu är det dags för alla kommuner att rapportera luftkvalitetsdata för 2016.

Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet (NFS 2016:9) föreligger enligt 36-38 §§ krav på årlig rapportering av kvalitetssäkrade resultat (mätdata, modellberäknade data och/eller underlag om objektiv skattning). Senast den 31 mars 2017 ska grunddata från mätningarna för hela föregående kalenderår (2016) skickas in till Naturvårdsverkets datavärd, tillsammans med uppgifter om datakvalitet och metadata. Modellberäknade data samt resultat från objektiv skattning ska rapporteras till datavärden senast den 30 juni 2017. Om kontrollen skett inom ramen för samverkan kan rapporteringen göras gemensamt av en företrädare för kommunerna.

Nytt år och nya möten! Alla förbundets sammanträdestider under året finner du här (pdf, 52KB) >>
Mötestiderna finns även under menyn ”Verksamhet”, se Årsmöte, Styrelse, Beredningsgrupp eller Kontaktombud


Arkiv

Sök: