Aktuellt

Hem
Aktuellt

Under vinterhalvåret 2015/2016 kommer andelen fordon med dubbade vinterdäck åter att inventeras i förbundets kommuner. En betydande andel av partikelhalten i luft orsakas av dubbdäcken och deras slitage på vägytan. För korrekta beräkningar av partikelhalten i luft är det därför viktigt att känna till andelen fordon med dubbade vinterdäck More hints.  Resultatet av redovisningen kommer att redovisas under våren/sommaren 2016.
Tidigare inventeringar finns sammanställda i rapporter tillgängliga för nedladdning på SLB-analys hemsida, se länkar nedan. Dessa visar att andelen fordon med dubbade vinterdäck varierar stort mellan förbundets medlemskommuner.
Rapport 2014 >>
Rapport 2013 >>

Fredagen den 13 november arrangerar Östra Sveriges Luftvårdsförbund tillsammans med Trafikverket, Stockholms stads Miljöförvaltning och Länsstyrelsen Stockholm en regional luftvårdsdag. Plats: Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4 i Stockholm. Mer information och anmälan.

SLB-analys har utökat sin produktportfölj och kan numera genomföra utredningar gällande vindkomfort. Med hjälp av CFD-teknik kan t ex utredas på vilket sätt ny bebyggelse förstärker eller försvagar flödet av luft i området, hur planerad bebyggelse kommer att uppfylla kriterier för vindkomfort och vindfara och ge förslag på åtgärder som förbättrar vindkomforten i utsatta områden. Ladda ner produktblad.

Årets rapport över uppmätta halter av luftföroreningar och meteorologiska parametrar vid Luftvårdsförbundets mätstationer är nu klar. <a href="http://www you could check here.oslvf.se/wp-content/uploads/2015/05/lvf2015_001.pdf” target=”_blank”>Ladda ner rapporten LVF 2015:1.


1 2 3 4
Arkiv

Sök: