Program för kontaktombudsmötet

Hem
Aktuellt
Program för kontaktombudsmötet

Program för kontaktombudsmötet

Nu finns programmet att tillgå på hemsidan. Det kommer bli riktigt spännande föreläsningar där rapporten om befolkningsexponeringen av utsläpp i medlemskommunernas presenteras av SLBs Boel Lövenheim. Eftermiddagen fortsätter med att Antonios Georgellis från Centrum för arbets- och miljömedicin vid SLL kommer göra kopplingen till hälsoeffekterna tydligare. Detta ser vi från förbundet är en stor vinst då vi dill tydliggöra de faktiska vinsterna med att kommunerna arbetar för att minska utsläppen.

En viktig aspekt av kontaktombudsmötet är just kontakten. Jag ser fram emot att träffa er som arbetar ute i kommunerna, i föreningar och på företag. Passa på att nätverka och något som vi från förbundet alltid tycker är värdefullt -samverka!

Programmet finns här i pdf format.

Väll mött till alla kontaktombud!

Arkiv

Sök: