Rapportering av luftkvalitetsdata för 2016

Hem
Aktuellt
Rapportering av luftkvalitetsdata för 2016

Rapportering av luftkvalitetsdata för 2016

Förbundet rapporterar åt medlemskommunerna!

Naturvårdsverket skickade under tisdag 7/3 ut den årliga uppmaningen till alla Sveriges kommuner att rapportera luftkvalitetsdata för det senaste året, se bifogad pdf och utdrag nedan.

För medlemskommuner i Östra Sveriges Luftvårdsförbund sköter SLB-analys all denna rapportering som en medlemsservice.  Dock måste kommunerna själva rapportera de mätningar som utförs av kommunen själv eller har annan utförare än SLB-analys.

UTDRAG ur Naturvårdsverkets brev till alla Sveriges kommuner:

Rapportering av luftkvalitetsdata för 2016

Nu är det dags för alla kommuner att rapportera luftkvalitetsdata för 2016.

Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet (NFS 2016:9) föreligger enligt 36-38 §§ krav på årlig rapportering av kvalitetssäkrade resultat (mätdata, modellberäknade data och/eller underlag om objektiv skattning). Senast den 31 mars 2017 ska grunddata från mätningarna för hela föregående kalenderår (2016) skickas in till Naturvårdsverkets datavärd, tillsammans med uppgifter om datakvalitet och metadata. Modellberäknade data samt resultat från objektiv skattning ska rapporteras till datavärden senast den 30 juni 2017. Om kontrollen skett inom ramen för samverkan kan rapporteringen göras gemensamt av en företrädare för kommunerna.

Arkiv

Sök: