Kontakt

Hem
Kontakt

Östra Sveriges Luftvårdsförbund

Kansli

Förbundets kansli bemannas av en förbundssekreterare (halvtid, 20 h/vecka). Kansliet delas med Svealands Kustvattenvårdsförbund.

Frida Eik Kvarnström, Förbundssekreterare
E-post: frida.eik-kvarnstrom@storsthlm.se
Telefon: 08-58 00 21 01 / 076-50 22 101

Förbundsadministratör/ faktureringar Derya Erdal
Telefon: 08-615 94 05
E-post: derya.erdal@ksl.se

Södermalmsallén 36
Box 38145
100 64 STOCKHOLM

facebook100@OSLVF »

twitter100
@LuftochKust » (gemensamt med Svealands Kustvattenvårdsförbund)

linkedin100 Östra Sveriges Luftvårdsförbund »

 LuftochKust » (gemensamt med Svealands Kustvattenvårdsförbund)

SLB-analys

SLB-analys (Stockholms Luft- och Bulleranalys) är en avdelning på Miljöförvaltningen i Stockholm som ansvarar för övervakningen av luftmiljön i staden och driver det regionala systemet för luftmiljöövervakning på uppdrag av Östra Sveriges Luftvårdsförbund. SLB-analys utför även konsultuppdrag inom luftkvalitet och vindkomfort.

Personal på SLB·analys

Telefon: 08-508 28 800
Hemsida: www.slb.nu

Fleminggatan 4
Box 8136
104 20 Stockholm

facebook100SLB-analys »

linkedin100 SLB-analys »

Kontakt

Synpunkter och kommentarer?

E-posta då till kontakt@oslvf.se