Regionala luftvårdsdagen

Hem
Regionala luftvårdsdagen

Regionala Luftvårdsdagen arrangeras varje år av Östra Sveriges luftvårdsförbund. Tidigare har förbundet samarbetat med andra aktörer och vi söker ständigt nya samarbeten för denna dag.

Teamet i år 2020 var luftkvalitet kopplat till social hållbarhet. Ta gärna del av inspelade föreläsningar här på sidan. Vi önskar att skapa tydlighet i målkonflikter och öppnar för samtal om regionens luftkvalitéstatus kopplat till folkhälsoperspektivet och social hållbarhet.

Vi vill sätta fokus på vår regions luft faktisk mår och på vilket sätt den kan påverka oss människor. Påverkar den oss alla lika eller kan vi koppla luftkvalitet till sociala frågor? Det finns många inlägg i media om luftkvalitet, några av dem om Sveriges läge i frågan.

Vi vill belysa -är luften i Sverige bra, eller är den dålig? Påverkar dålig luft oss alla lika, eller påverkar den vissa mera? Om så, vad är det som utgör dessa påverkansfaktorer?


Vi lyfte också målkonflikter, t.ex. när vi ska transportera oss, måste det vara elbil? Moderator för dagen var professor vid institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet och Centrum för arbets och miljömedicin Region Stockholm, Tom Bellander.Invånarna i Stockholm, Göteborg och Malmö lever ett år längre idag än för 25 år sedan. Detta tack vare att halterna av luftföroreningar från vägtrafik har minskat. Det visar en ny studie publicerad i diskussionsforumet i den vetenskapliga tidskriften Atmospheric Chemistry and Physics av forskare vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES), Stockholms universitet.


I Sverige är luften bättre än i många andra länder, men forskarna räknar ändå med att drygt 8 000 svenskar dör varje år på grund av dålig luft.”


Välkommen med din anmälan!  

Regionala luftvårdsdag  2019

Tema: Innovativa åtgärder för minskad exponering av luftföroreningar och ökad hälsa

Plats: Tekniska nämndhuset , Flemmingsgatan 4, Stockholm
Lokal: Hörsalen
Datum: 8 maj
Anmälan: kontakt@oslvf.se

Regionala Luftvårdsdagen arrangeras i samarbete med våra medlemmar.
Bilder på höger sida.

Programmet som pdf.

Varmt välkommen med din anmälan!

Regionala Luftvårdsdagen 2018

Ingen luftvårdsdag arrangerades 2018.

Regionala luftvårdsdagen 2017 kommer hållas onsdag den 8 november!
Som vanligt hålls arrangemanget på Fleminggatan 4 i Stockholm. Mer information kommer under våren.
Om du har önskemål på innehåll för en regional luftvårdsdag, kontakta gärna goran.andersson@oslvf.se
Inbjudan med program kommer sändas till alla deltagare tidigare år (dvs 2013, 2014, 2015).

INSTÄLLD Regionala luftvårdsdagen 2016
Den regionala luftvårdsdagen har under de senaste tre åren varit ett mycket uppskattat och efterfrågat evenemang och vi hade därför för avsikt att arrangera en luftvårdsdag även i år. Dessvärre kan vi konstatera att programmet fortfarande är alltför ofärdigt för att vi ska kunna erbjuda en bra dag. Därför väljer vi att ställa in årets regionala luftvårdsdag och tar nya tag inför en luftvårdsdag under hösten 2017 istället.

 

Regionala luftvårdsdagen 2015

Fredagen den 13 november arrangerades för tredje året en Regional Luftvårdsdag. Arrangörer var även i år Östra Sveriges Luftvårdsförbund, Miljöförvaltningen i Stockholm, Trafikverket – Region Stockholm, samt Länsstyrelsen i Stockholm.

Årets tema var Luftkvalitet vid bebyggelseförtätning och seminariet lockade c:a 80 deltagare.[/vc_column_text]

[/vc_row][/vc_column]
[/vc_column]
[/vc_row]
[/vc_column]
[/vc_row]
[/vc_column]
[/vc_row]
[/vc_row]
[/vc_column]
[/vc_column]
[/vc_row]
[/vc_column]
[/vc_row]
[/vc_column]
[/vc_row]
[/vc_column]
[/vc_column]