Regionala luftvårdsdagen

Hem
Regionala luftvårdsdagen

Regional luftvårdsdag är planerad till våren 2019
På grund av personalbyte kommer luftvårdsförbundet prioritera kontaktombudsmöten under verksamhetsåret 2018.

Regionala luftvårdsdagen 2017 kommer hållas onsdag den 8 november!
Som vanligt hålls arrangemanget på Fleminggatan 4 i Stockholm. Mer information kommer under våren.
Om du har önskemål på innehåll för en regional luftvårdsdag, kontakta gärna goran.andersson@oslvf.se
Inbjudan med program kommer sändas till alla deltagare tidigare år (dvs 2013, 2014, 2015).

INSTÄLLD Regionala luftvårdsdagen 2016
Den regionala luftvårdsdagen har under de senaste tre åren varit ett mycket uppskattat och efterfrågat evenemang och vi hade därför för avsikt att arrangera en luftvårdsdag även i år. Dessvärre kan vi konstatera att programmet fortfarande är alltför ofärdigt för att vi ska kunna erbjuda en bra dag. Därför väljer vi att ställa in årets regionala luftvårdsdag och tar nya tag inför en luftvårdsdag under hösten 2017 istället.

Regionala luftvårdsdagen 2015

Fredagen den 13 november arrangerades för tredje året en Regional Luftvårdsdag. Arrangörer var även i år Östra Sveriges Luftvårdsförbund, Miljöförvaltningen i Stockholm, Trafikverket – Region Stockholm, samt Länsstyrelsen i Stockholm.

Årets tema var Luftkvalitet vid bebyggelseförtätning och seminariet lockade c:a 80 deltagare.