Kontaktombudsträff 28 november i Stockholm

Hem
Aktuellt
Kontaktombudsträff 28 november i Stockholm

Kontaktombudsträff 28 november i Stockholm

Förbundet bjuder in medlemmarnas kontaktombud till en halvdag med föreläsningar och workshop. Tema för denna träff är luftkvalité i expanderande städer. ”Hur kan hälsosamma miljöer  skapas i städer där förtätning eftersträvas som en klimatåtgärd?”

Martin Tondel som är överläkare och arbetar vid Arbets -och miljömedicin vid Region Uppsala. Tillsammans med Antonios Georgelis som arbetat vid Arbets -och miljömedicin vid SLL kommer Martin att ta upp hälsorisker med miljöföroreningar. Båda är ledamöter i förbundet beredningsgrupp och bistår med värdefull expertis kring luftföroreningars påverkan på människan.

Trafikverket har tagit fram riktlinjer för hur deras arbeta ska anpassas luftvårdsfrågorna i samhällsplaneringen och Michelle Benyamine, som också är ledamot i förbundets beredningsgrupp kommer presentera detta vid sammanträdet.

Det blir stort utrymme för frågor och diskussion. Inbjudan hittar du här.
I inbjudan hittar du länk för anmälan, där finns det också möjlighet att skriva om det är frågor du önskar vi tar upp vid sammanträdet.

Obs. Gör gärna din anmälan direkt. Vid stort intresse kan det bli aktuellt med lokalbyte.
Har du inte fått inbjudan men önskar att närvara, kontakta förbundssekreteraren för mera information, frida-eik.kvarnstrom@storsthlm.se

Välkommen!

 

Senaste nytt

Arkiv

Sök: