Luftvårdsförbundets årsmöte 2018 och gästföreläsningar om sambandet mellan luftföroreningar och hälsorisker

Hem
Aktuellt
Luftvårdsförbundets årsmöte 2018 och gästföreläsningar om sambandet mellan luftföroreningar och hälsorisker

Luftvårdsförbundets årsmöte 2018 och gästföreläsningar om sambandet mellan luftföroreningar och hälsorisker

Inför Östra Sveriges Luftvårdsförbunds årsmöte april 2018 släppte förbundet samma vecka en rapport som vår upphandlade leverantör av mätdata, SLB-analys hade utfört åt förbundet. Boel Lövenheim från Slb-analys presenterade rapporten vid årsmötet. Antonios Georgelis, miljötoxikolog från Arbetsmiljö -och hälsa vid Stockholms Läns Landsting kompletterade och höll en föreläsning om risker vid just exponeringen för luftföroreningar som vi kan se i rapporten som presenterades innan. Folkhälsorapporten 2017 som Antonios Georgelis grundade sin presentation i visar just på konsekvenserna av exponeringen under längre tid och hur viktigt det är att i planeringsskede vara medveten inte bara om miljömålen men även hälsoaspekterna i stort. Luftföroreningar och även buller ger långtgående effekter på invånares välmående som i sin tur påverkar andra samhällsinstanser. Intresset från deltagande var positivt och publikationen av rapporten och Georgellis föreläsning utifrån hälsoaspekten för invånaren verkar i eftertid vara närvarande i diskussionen ute bland medlemmar.

Vid årsmötet var 29 personer närvarande varav 18 var röstberättigade. Medlemmar som träder ur förbundet är Swedavia och Fortum Värme som nu har bytt namn till  Stockholm Exergi. Förbundet har nu 59 medlemmar varav 51 är kommuner.

Rapporten från Slb-analys om medlemskommunernas befolkningsexponering av luftföroreningar finns att ladda ner här>>
Presentation av Antonios Georgelis, miljötoxikolog med fokus på Folkhälsorapporten 2017 ur ett luftförorenings perspektiv finns att tillgå här>>

Redan innan årsmötet var intresset stort från media.
Aftonbladets reportage finns att läsa här>>

Protokoll från årsmötet finns genom att gå till rubriken Verksamhet> Protokoll.

Tack till årets alla engagerade deltagare!

Arkiv

Sök: