Regionala Luftvårdsdagen senareläggs under hösten!

Hem
Aktuellt
Regionala Luftvårdsdagen senareläggs under hösten!

Regionala Luftvårdsdagen senareläggs under hösten!

Tidigare preliminära datum för årets luftvårdsdag  23/9 har vi tyvärr tvingats frångå av flera skäl. Vi återkommer med ett nytt datum så snart som möjligt. Vår
förhoppning är att arrangera Regionala Luftvårdsdagen någon gång under andra hälften av november 2016.

Den regionalaÄndrad tid! luftvårdsdagen har under de senaste tre åren varit ett mycket uppskattat och efterfrågat evenemang och vi vill därför naturligtvis arrangera en luftvårdsdag även i år.

Arrangörer är även i år Östra Sveriges luftvårdsförbund tillsammans med Miljöförvaltningen i Stockholm, Trafikverket region Stockholm samt Länsstyrelse i Stockholms län.
Om du har önskemål på innehåll för årets regionala luftvårdsdag, kontakta gärna goran.andersson@oslvf singulair allergy.se

Inbjudan med program kommer sändas till alla tidigare deltagare.

Arkiv

Sök: