Årsmöte

Hem
Verksamhet
Årsmöte

Årsmöte

Förbundet högsta beslutande organ är det årliga årsmötet som hålls i slutet av april.  Till årsmötet inbjuds ombuden, ett ordinarie ombud och en ersättare från varje medlemsorganisation. Även styrelsens ledamöter deltar och därutöver är också beredningsgruppen inbjuden. Vid årsmötet hålls ett föredrag om aktuell luftvårdsfråga.
Dagordningen för årsmötet styrs av förbundets stadgar (pdf) »

Av förteckningen över medlemmarnas valda ombud till årsmötet (se nedan) framgår när ombuden valdes och för vilken period.

Årsmöte 2020

Förbundets årsmöte var Per Capsulam. Ombud fick tillsänt handlingar per epost 9/ 4 och de finns att ta del av här under.  Årsmötesbesluten togs Per Capsulam och protokoll finns här på hemsidan.

Tidigare information om årsstämman 2020

Handlingar pdf>>

Röstberättigade ombud kommer att lägga sin röst i ett digitalt formulär. Detta utsänds från kansliet. Har du inte fått denna länk och är röstberättigad kontakta kansliet.  Du lägger din röst tidigast 20 april 08.00 och senast kl. 23:59 den 24 april för att din röst ska gälla. Efteråt görs rösträkning.

Kom ihåg:

 • Endast du som är röstberättigad ska svara. En översikt över ombud finns på hemsidan. Är du osäker om du som ersättare ska rösta, kontakta ordinarie ombud. Vid rösträkning kommer vi gå igenom om fullmakt finns för den som avlägger röst samt att endast en röst läggs per medlem.
 • Du kan inte ändra ditt svar efter att du har tryckt sänd -kontrollera därför gärna en gång extra att du har valt det alternativet du avser välja
 • Endast ett svar per fråga är giltigt
Luftkvaliteten inom Östra Sveriges luftvårdsförbunds verksamhetsområde
Vid årsmötet skulle en sammanfattning av mätresultat inom verksamhetsområdet framtagen av SLB-analys på uppdrag av förbundet presenteras. Observera att detta är en sammanfattning framtagen specifikt till årsmötets ombud och styrelse.
Sammanfattningen finns nu att ta del av här digitalt.
Den längre rapporten finns att ta del av via länkning från förbundets hemsida här.

Information om Regionala Luftvårdsdagen

Vi behåller programmet med dess föreläsare och flyttar fram dagen till september/oktober. Nytt datum kommer annonseras!

Kontakta kansliet vid frågor och synpunkter! Tidigare information
Tidigare information
Förbundets stämma 2020 äger rum fredag 24 april kl.10.00-12.00 vid Saturnus konferens, Stockholm. Se karta här bredvid. Handlingar utsänds två veckor innan årsmöte. Protokoll läggs upp och även tidigare finns att här >>protokoll. Kallelse utsändes en månad innan och finns att ta del av här ovan enligt stadgarna två veckor innan sammanträde. På högra sidan här kan du se anmälda ombud. Anmälningar som är inkomna och godkänns för stämman 2020 är markerad med ”Beslut 2019”. Frågor eller anmälan av ombud till stämman är ni välkomna att kontakta kansliet. Kontaktuppgifter till förbundssekreteraren hittar du härKom ihåg att anmäla dig till årsmötet! Detta gör du i en epost till: förbundssekreterare via frida-eik.kvarnstrom@storsthlm.se

Förbundets årsmöte är fredag 24 april kl.13.00-14.00 vid Saturnus konferens, Stockholm. Se karta här bredvid.
Efter årsmöte blir det presentationer. Se program i kallelse.

Kallelse utsändes en månad innan samt finns att ladda ner >>här. 

På högra sidan här kan du se anmälda ombud. Anmälningar som är inkomna och godkänns för stämman 2020 är markerad med ”Beslut 2019”.

Handlingar utsänds två veckor innan årsmöte.
Protokoll läggs upp och även tidigare finns att här >>protokoll.

Frågor eller anmälan av ombud till stämman är ni välkomna att kontakta kansliet. Kontaktuppgifter till förbundssekreteraren hittar du här.

Kom ihåg att anmäla dig till årsmötet!

Detta gör du i ett mail till:
förbundssekreterare via frida.eik-ohman@oslvf.se

Årsmöte 2019

Förbundets stämma 2019 äger rum 12 april kl.10.00-12.00 vid Saturnus konferens, Stockholm. Se karta här bredvid.

Handlingar finns att ta del av här.
Protokoll finns här nedanför och på sidan för protokoll.
Presentation av Olena Gruzieva från årsmötet kan laddas ned här.

Kallelse utsändes en månad innan och finns att ta del av här ovan enligt stadgarna två veckor innan sammanträde. På högra sidan här kan du se anmälda ombud. Anmälningar som är inkomna och godkänns för stämman 2019 är markerad med ”Beslut 2019”.

Nominering till styrelseuppdrag 
För kommuner och regioner: Kontakta valberedningens sammankallande, Olle Reichenberg. Kontaktuppgifter fås via kansliet.
För företag, ideella organisationer och övriga: kontakta mig omgående för nomineringar till ordinarie och ersättare uppdrag i styrelse.

Förtydligande om styrelsesammansättning finns att ta del av här eller i stadgarna här över.

Vid årets stämman kommer Olena Gruzieva, forskarassistent vi Karolinska Institutets Miljömedicinska avdelning. Hon kommer hålla ett föredrag om BAMSE projektet och andra liknande studier.

Frågor eller anmälan av ombud till stämman är ni välkomna att kontakta kansliet. Kontaktuppgifter till förbundssekreteraren hittar du här.

Kallelse kan du ta del av här. 

Kom ihåg att anmäla dig till årsmötet!

Detta gör du i ett mail till:
förbundssekreterare via frida-eik.kvarnstrom@storsthlm.se

Revisorer 2015-2019

Ordinarie

Inge-Britt Lundin (L)
Bo Dahlström (S)

Ersättare

Berthold Gustavsson (M)
Hans-Erik Salomonsson (S)

Valberedning 2015-2019

Ordinarie ledamöter

Olle Reichenberg (M), Danderyd. Sammankallande
Joakim Johansson (S), Sundbybergs kommun
Jan Lahenkorva (S), Bollnäs kommun
Vakant, företrädare för Uppsala läns kommuner
Vakant, företrädare för Södermanlands läns kommuner
Vakant, Landstingen i Stockholms och Uppsala län
Vakant, Företagen och de statliga verken

Ersättare

Lars Johansson (FP), Botkyrka kommun
Johan Sjölander (S), Stockholms stad
Ingemar Kalén (KD), Hofors kommun
Vakant, företrädare för Uppsala läns kommuner
Vakant, företrädare för Södermanlands läns kommuner
Vakant, Landstingen i Stockholms och Uppsala län
Vakant, Företagen och de statliga verken

Valda ombud 2019

Department of Environmental Science and Analytical Chemistry (ACES)
Beslut 2019
Ordinarie:
Alexander Håkansson
Ersättare:

Institutet för Miljömedicin 
Ordinarie:
Ersättare:

Korsnäs AB 
Ordinarie:
Ersättare:

Region Uppsala 
Beslut 2019
Ordinarie:
Bengt Fladvad (MP)
Ersättare:
 Neil Ormerod (V)

Region Stockholm
Beslut 2019
Ordinarie: Thore Nyman (S) 
Ersättare:
 Pia Vallgårda (C)

Söderenergi AB
Beslut 2019
Ordinarie:
Jan-Erik Haglund
Ersättare:

Trafikverket
Region Stockholm
 
Ordinarie:
Michelle Benyamine
Ersättare: 

Bollnäs kommun
Ordinarie: 
Ersättare:

Gävle kommun
Ordinarie: Ulla Westerberg (MP)
Ersättare:
Anna Wretblad (C)

Hofors kommun
Ordinarie:
Ersättare:

Hudiksvalls kommun
Beslut 2020
Ordinarie:
Andrea Bromhed (MP)
Ersättare:
Karin Hansson (C)

Ljusdals kommun
Ordinarie:
Ersättare:

Nordanstigs kommun Ej medlem

Ockelbo kommun
Ordinarie: Sune Lang (S)
Ersättare
: Fadum Abdi (S)

Ovanåkers kommun
Ordinarie:
Ersättare:

Sandvikens kommun
Ordinarie: Peter Ahlmén (S)
Ersättare:

Söderhamns kommun
Ordinarie: Lillemor Svensson (S)
Ersättare
: Margareta Örn-Liljedahl

Enköpings kommun
Beslut 2019

Ordinarie: Tomas Rådkvist (MP)
Ersättare: 

Heby kommun Ej medlem

Håbo kommun
Beslut 2019
Ordinarie: Fred Rydberg (KD)
Ersättare
: Gabriel Tidestav (S)

Knivsta kommun
Ordinarie:
Boo Östberg (C)
Ersättare:
Kenneth Gunnar (KNNU)

Tierps kommun
Beslut 2019
Ordinarie: Jenny Lundström (MP)
Ersättare
: Ann-Kristin Ringefors (KD)

Uppsala kommun
Beslut 2019

Ordinarie: Klara Ellström (MP)
Ersättare
: Tommy Peterson (KD)

Älvkarleby kommun
Beslut 2019
Ordinarie:
Kurt L. Andersson (S)
Ersättare:
SusAnne Mastonstråle (M)


Östhammars kommun

Beslut 2019
Ordinarie:
Bertil Alm (C)
Ersättare:
Pär Olof Olsson (M)

Botkyrka kommun
Beslut 2019

Ordinarie:
Niklas Gladh (MP)
Ersättare:
Sina Aho

Danderyds kommun
Beslut 2019

Ordinarie: Johan Hjelmqvist (M)
Ersättare: Erik Lunell (M)

Ekerö kommun
Beslut 2019
Ordinarie: Per Ekström (M)
Ersättare:
 Carl Stråhle (MP)

Haninge kommun
Beslut 2019
Ordinarie:
Tobias Hammarberg (L)
Ersättare:
Sven Pettersson (S)

Huddinge kommun
Beslut 2019

Ordinarie: Lars Björkman (HP)
Ersättare:
Anders Lönroth (MP)

Järfälla kommun
Beslut 2019
Ordinarie: Marcus Gry (M)
Ersättare:
Andreas Fogeby (S)

Lidingö stad
Beslut 2019
Ordinarie:
Göran Grahn (LP) 
Ersättare: 
Anna Britta Bergman (M)

Nacka kommun
Beslut 2019

Ordinarie: Anna Kjellin Flory (M)
Ersättare:
Alexander Onnela (S)

Norrtälje kommun 
Ordinarie:
Anders Olander (C )
Ersättare: 

Nykvarns kommun
Ordinarie: Pierre Bjelkman (M)
Ersättare:
Märtha Dahlberg (S)

Nynäshamns kommun
Beslut 2019

Ordinarie: Bo Persson (FP)
Ersättare:
Anders Lindeberg (S)

Salems kommun 
Ordinarie:
Lennart Sjödell
Ersättare:

Sigtuna kommun
Beslut 2019
Ordinarie:
 Gill Brodin (C)
Ersättare:
Lars Lagerdahl (M)

Sollentuna kommun
Beslut 2019

Ordinarie: Jonas Riedel (C)
Ersättare:
Dira Lindström (L)

Solna stad
Beslut 2019

Ordinarie: Viktoria Johansson (MP)
Ersättare:

Stockholm stad
Beslut 2019
Ordinarie:
Daniel Helldén (MP)
Ersättare:
Jörgen Gyllenblad (S)

Sundbybergs stad
Beslut 2019
Ordinarie:
Stefan Bergström (C)
Ersättare:
Elisabeth Bergman (MP)

Södertälje kommun
Beslut 2020
Ordinarie:
Ingvar Wallin (S)
Ersättare:
Lucas Hållkvist (M)

Täby kommun
Beslut 2019
Ordinarie:
Johan Algernon (M) 
Ersättare:
Jan-Åke Willumsen (L)

Tyresö kommun
Beslut 2019

Ordinarie: Marie Åkesdotter (MP)
Ersättare: Fredrik Bergkvist (M)

Upplands-Bro kommun 
Beslut 2020
Ordinarie:
Marcus Sköld (M)
Ersättare:

Upplands Väsby kommun
Beslut 2019
Ordinarie:
Maria Fälth (MP)
Ersättare:
Henrik Piehl (S)

Vallentuna kommun
Beslut 2019
Ordinarie:
Johan Skog (M)
Ersättare:
Jerri Bergström (S)

Vaxholms stad
Beslut 2019
Ordinarie:
Märta Jörgenssen (S)
Ersättare:
Leslie Öqvist (L)

Värmdö kommun 
Ordinarie:
Birger Bjurkull (C)
Ersättare:
Kjell Thorngren (S)

Österåkers kommun
Beslut 2019
Ordinarie:
Conny Söderström (M)
Ersättare:

Eskilstuna kommun
Beslut 2019
Ordinarie: Arne Jonsson (C)
Ersättare:
Björn Larsson (S)

Flens kommun
Ordinarie: Stefan Zunko
Ersättare
: Lisbeth Brevig

Gnesta kommun
Ordinarie: Bertil Karlsson
Ersättare:
 Camilla Thörn

Katrineholms kommun
Beslut 2019
Ordinarie: Michael Hagberg (S)
Ersättare
: Anders Karlsson (M)

Nyköpings kommun
Ordinarie
Ersättare
:

Oxelösunds kommun
Beslut 2019
Ordinarie: Tommy Karlsson (S)
Ersättare:
Joakim Öhman (C)

Strängnäs kommun
Ordinarie: Anders S Svensson (L)
Ersättare:

Trosa kommun
Beslut 2019
Ordinarie: Stefan Björnmalm (C)
Ersättare:
Gitte Jutvik (V)

Vingåkers kommun
Beslut 2019

Ordinarie: Håkan Persson(S)
Ersättare:
 Per Erik Eriksson (SD)

Kansliet

Presentationer från tidigare årsmöten:

 • Jennie Hurkamns, SLB-analys:
  Fossilfri fordonsflotta i Stockholm – betydelse för luftkvalitet och hälsa” (pdf, 38 sidor, 2 Mb) >>
 • Boel Lövenheim, SLB-analys:
  ”Luftföroreningar och befolkningsexponering i ABCDX län, Kartläggning av PM10 och NO2” (pdf, 10 sidor, 2 Mb) >>
 • Tom Bellander, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet
   ”Laglig, Önskad eller Säker? EU, Riksdag eller Nolleffekt” (pdf, 2 sidor, 0,2 Mb) >>