Årsmöte

Hem
Verksamhet
Årsmöte

Årsmöte

Förbundet högsta beslutande organ är det årliga årsmötet som hålls i slutet av april.  Till årsmötet inbjuds ombuden, ett ordinarie ombud och en ersättare från varje medlemsorganisation. Även styrelsens ledamöter deltar och därutöver är också beredningsgruppen inbjuden. Vid årsmötet hålls ett föredrag om aktuell luftvårdsfråga.
Dagordningen för årsmötet styrs av förbundets stadgar (pdf) »

Av förteckningen över medlemmarnas valda ombud till årsmötet (se nedan) framgår när ombuden valdes och för vilken period.

Årsmöte 2018

Årsmötet 2018 är lagd till 19 april 10.00-12.00 på Usine konferens, sal Alsace, Södermalmsallén 36 (obs! ny lokal för i år).

Kallelse och handlingar har skickats ut.

Kallelse till årsmötet finner du här>>
Handlingar till årsmötet finner du här>>

För frågor hör gärna av dig till förbundssekreteraren.

Väll mött!

 

Årsmöte 2017

Årsmötet 2017 hölls onsdagen den 26 april kl 10.00-12.00.

Utöver de vanliga punkterna vid årsmötet hölls några kortare presentationer:

 • Jennie Hurkamns, SLB-analys:
  Fossilfri fordonsflotta i Stockholm – betydelse för luftkvalitet och hälsa” (pdf, 38 sidor, 2 Mb) >>
 • Boel Lövenheim, SLB-analys:
  ”Luftföroreningar och befolkningsexponering i ABCDX län, Kartläggning av PM10 och NO2” (pdf, 10 sidor, 2 Mb) >>
 • Tom Bellander, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet
   ”Laglig, Önskad eller Säker? EU, Riksdag eller Nolleffekt” (pdf, 2 sidor, 0,2 Mb) >>

Revisorer 2015-2019

Ordinarie

Inge-Britt Lundin (FP)
Bo Dahlström (S)

Ersättare

Berthold Gustavsson (M)
Hans-Erik Salomonsson (S)

Valberedning 2015-2019

Ordinarie ledamöter

Olle Reichenberg (M), Danderyd. Sammankallande
Joakim Johansson (S), Sundbybergs kommun
Jan Lahenkorva (S), Bollnäs kommun
Vakant, företrädare för Uppsala läns kommuner
Vakant, företrädare för Södermanlands läns kommuner
Vakant, Landstingen i Stockholms och Uppsala län
Vakant, Företagen och de statliga verken

Ersättare

Lars Johansson (FP), Botkyrka kommun
Johan Sjölander (S), Stockholms stad
Ingemar Kalén (KD), Hofors kommun
Vakant, företrädare för Uppsala läns kommuner
Vakant, företrädare för Södermanlands läns kommuner
Vakant, Landstingen i Stockholms och Uppsala län
Vakant, Företagen och de statliga verken

Valda ombud 2017 

 • Enköpings kommun (beslut KS 2015-01-13, period 2016-2018)
  Ordinarie: Anders Wikman (NE)
  Ersättare:
  Camilla Wester
 • Heby kommun Ej medlem
 • Håbo kommun (beslut KF 2014-12-15, period 2016-2018)
  Ordinarie: Frida Rydberg (KD)
  Ersättare
  : Akasya Randhav (S)
 • Knivsta kommun (beslut KF 2015-03-18, period 2015)
  Ordinarie:
  Boo Östberg (C)
  Ersättare:
  Kenneth Gunnar (KNNU)
 • Tierps kommun (beslut KS 2015-01-07, period 2016-2018)
  Ordinarie: Håkan Ståhlberg (S)
  Ersättare
  : Kenneth Gunnarsson (MP)
 • Uppsala kommun (beslut KF 2014-12-15, period 2016-2018)
  Ordinarie: Bengt Fladvad (MP)
  Ersättare
  : Ingemar Virsén (KD)
 • Älvkarleby kommun 
  Ordinarie:
  Ersättare:
 • Östhammars kommun 
  Ordinarie:
  Tomas Benediktsen
  Ersättare:
  Sören Axelsson