Beredningsgrupp

Hem
Verksamhet
Beredningsgrupp

Beredningsgrupp

Förbundets beredningsgrupp sammanträder fyra gånger per år för att bereda ärenden till kommande styrelsemöten. Beredningsgruppen är sammansatt av experter som representerar förbundets medlemmar.

Ledamöter

Antonis Georgelis
Region Stockholm,
Enhetschef miljömedicin
antonios.georgelis@sll.se

Michelle Benyamine Remahl
Trafikverket, Region Stockholm
michelle.benyamine-remahl@trafikverket.se

Birgitta Held-Paulie
Nacka kommun
birgitta.held-paulie@nacka.se

Mirja Törnquist
Gävle kommun
mirja.tornquist@gavle.se

Sara Nilsson
Stockholm stad
sara.e.nilsson@stockholm.se

Martin Tondel
Region Uppsala, Arbets- och miljömedicin
martin.tondel@medsci.uu.se

Malin Täppefur
SLB-Analys
malin.tappefur@slb.nu

Frida Eik Öhman
Förbundssekreterare och sammankallande
frida.eik-ohman@storsthlm.se

Möten 2020
Sammanträdestider 2020 (pdf>>)

  • torsdag 16 januari 9.30-14.00 (Handlingar pdf>>)
  • torsdags 5 mars 9.30-12.00 (Handlingar pdf>>)
  • torsdag 27 augusti 9.30- 12.00 (Handlingar pdf>>)
  • torsdag 22 oktober 9.30-12.00 (Handlingar pdf>>)Möten 2019

Sammanträdestider höst 2019 (pdf>>)

Sammanträdestider vår 2019 (pdf>>) 

Handlingar till sammanträden skickas ut per mail och outlook inbjudan en vecka innan.
Plats: Förbundets kansli, Södermalmsallén 36 i Stockholm

Möten 2018

  • torsdag 18 januari 13.15
  • tisdag 27 februari 13.15  Flyttad till 5 mars 13.15 
  • Extrainsatt 18 maj 9.15
  • torsdag 23 augusti 13.15
  • torsdag 1 november 13.15

De justerade mötesprotokollen finner du under menyn Verksamhet –> Protokoll (eller via denna direktlänk)

Samtliga sammanträdestider 2018 (pdf)>>

Handlingar till sammanträden skickas ut per mail.
Plats: Förbundets kansli, södermalmsallén 36 i Stockholm

Möten 2017

Plats: Förbundets kansli, Södermalmsallén 36 i Stockholm

Samtliga sammanträdestider 2017 (pdf) »
(stämma, styrelse, presidium, beredningsgrupp, kontaktombudsmöten, reg luftvårdsdag)