Beredningsgrupp

Hem
Verksamhet
Beredningsgrupp

Beredningsgrupp

Förbundets beredningsgrupp sammanträder fyra gånger per år för att bereda ärenden till kommande styrelsemöten. Beredningsgruppen är sammansatt av experter som representerar förbundets medlemmar.

Möten 2017

Plats: Förbundets kansli, Södermalmsallén 36 i Stockholm

De justerade mötesprotokollen finner du under menyn Verksamhet –> Protokoll (eller via denna direktlänk)

Samtliga sammanträdestider 2017 (pdf) »
(stämma, styrelse, presidium, beredningsgrupp, kontaktombudsmöten, reg luftvårdsdag)

 

Ledamöter

Antonis Georgelis
Stockholms läns landsting
antonios.georgelis@sll.se

Kerstin Gustavsson / Michelle Benyamine Remahl
Trafikverket, Region Stockholm
kerstin.gustavsson@trafikverket.se

Birgitta Held-Paulie
Nacka kommun
birgitta.held-paulie@nacka.se

Lisa Bergquist
Gävle kommun
lisa.bergquist@gavle.se

Peter Jensen-Urstad
Eskilstuna kommun
peter.urstad@eskilstuna.se

Henrik Larsson
Länsstyrelsen i Stockholms län
henrik.a.larsson@lansstyrelsen.se

Emma Nordling
Stockholm stad
emma.nordling@stockholm.se

Åsa Sahlqvist
Swedavia
asa.sahlqvist@swedavia.se

Martin Tondel
Landstinget i Uppsala län, Arbets- och miljömedicin
martin.tondel@medsci.uu.se

Malin Täppefur
SLB-Analys
malin.tappefur@slb.nu

Göran Andersson
förbundssekreterare och sammankallande
goran.andersson@oslvf.se