Kontaktombud

Hem
Verksamhet
Kontaktombud

Kontaktombud

Alla förbundets medlemsorganisationer har ett eller flera kontaktombud. Kontaktombuden är länken mellan medlemsorganisationen och förbundet, och tar fortlöpande emot information från förbundet och sprider vidare inom sin organisation. Kontaktombuden ansvarar även för den årliga uppdateringen av förbundets utsläppsdatabas (emmissionsdatabas).

Beredningsgruppen tillsammans med kansliet arrangerar Regionala Luftvårdsdagen som är en heldag för medlemmarnas kontaktombud, styrelsen samt allmänheten och verksamma inom luftvårdsarbete vid intresse.

Kontaktombudsmöte 2020

Datum: 25 september
Tid: 10.30-11.45
Plats: Digitalt med utsänd länk i program.

Förmiddagen inleds med en sammanfattning av förbundets syfte och senaste på gång. Fortsätter gör Beatrice Säll från Slb-analys som berättar om luftkvalitet i planarbetet. Emma Nordling från Miljöförvaltningen Stockholms stad tar oss med in i arbetet med stadens detaljplaner i relation till luftkvalitet. Stort utrymme för diskussion därefter. Välkomna!

Program nedladdningsbart pdf>>

 

Kontaktombudsmöte hösten 2019

Datum: 22 oktober
Tid: 10.00-14.00
Plats: Östra Sveriges kansli, Södermalmsallén 36. Lokal ”Brunnsviken”.

Syftet med kontaktombudsträffarna är att vara ett forum för ny kunskap inom ämnesfältet där föreläsningar från externa såväl som interna experter bidrar. För förbundets medlemmar ser vi möjligheten att diskutera aktuella frågeställningar och att från mötena ta med sig informationen om aktuella frågor inom förbundet och inom ämnesfältet vidare tillbaka till sin kommun.  Vid detta kontaktombudsmötet kommer tema vara vedeldning och rök. Vilka hälsorisker kan man se i senaste studier? Hur hanterar man denna frågan som kommun? Vi planerar för en traditionsenlig Regional luftvårdsdag våren 2019 och preliminärt blir nästa kontaktombudsträff hösten 2020.

Presentationerna från kontaktombudsträffen kommer finnas här i efterhand. Vi kommer också göra vårt yttersta för att göra en inspelning av föreläsningarna med kvalité för medlemmar att ta del av i efterhand. En länk till denna film kommer att läggas upp här.

Inbjudan till mötet pdf>>

Kontaktombudsmöte våren 2019

Ersättes av Regionala Luftvårdsdagen. Se dokumentation på vår sida om Regionala luftvårdsdagen.

Utbildningstillfälle i EDB våren 2019

SLB-analys genomför en utbildning i hur emissionsdatabasen ska uppdateras.

Utbildningen riktar sig till de som årligen ansvarar för inläggning av emissionsdata (utsläppsdata) för kommunen.

Datum: 21/2
Tid: 9.00-11.00
Plats: Hörsalen, Tekniska nämndhuset, Flämingsgatan 4, Stockholm.

Med många nya kontaktombud har behovet av nytt utbildningstillfälle visat sig. Vi är måna om att vara klimatsmarta och därför utvecklar vi just nu möjligheterna att delta vid våra utbildningar och föreläsningar antingen live eller att ta del av i efterhand. Ta gärna kontakt med förbundssekreteraren om detta i förväg.

Anmälan görs via mail till förbundssekreteraren.

Kontaktombudsmöte hösten 2018

Nb. Tidigare utlyst datum för kontaktombudsmötet utgår (10 oktober)

Nytt datum och ny tid för höstenskontaktombuds träff är:

Datum: 28 november
Tid: 9.00-14.00
Lokal: Östra Sveriges Luftvårdsförbundets kansli, Södermalmsallén 36, våning 5 (Samma lokal som Storsthlm)

Boka in i din kalender redan nu!

Kontaktombudsmötet våren 2018

Vårens kontaktombudsmöte ägde rum 19 mars vid Saturnuskonferens i Stockholm. Deltagande var kontaktombud från över 30 medlemmar i förbundet. Syftet med kontaktombudsträffarna är att vara ett forum för diskussion, möjlighet till att ha intressanta föreläsningar för förbundets medlemmar och att sprida kunskap om rollen som kontaktombuden har. Vi planerar för ett nytt kontaktombudsmöte hösten/vinter 2018 och då kommer det läggas mera vikt vid att diskutera medlemmarnas roll i förbundet och förbundets arbete.

Presentationerna från vårens sammanträde hittar du här under.

Tack för denna gång!

Exponering för luftföroreningar i ABCDX län (pdf)

Miljöhälsorapport 2017 (pdf)

Exponering för luftföroreningar inom Östra Sveriges Luftvårdsförbund (pdf)

Inbjudan till kontaktombudsmöte

Den 19 mars bjuder Östra Sveriges Luftvårdsförbund in kontaktombud till Saturnus konferens på Hornsgatan i Stockholm. Förbundet beställde som ett tilläggsprogram en rapport om befolkningens exponering av utsläpp år 2015. Från SLB-analys kommer Boel Lövenheim att presentera resultatet av tilläggsprogrammet utifrån befolkningen i förbundets medlemskommuners. I rapporten görs jämförelser mot miljökvalitetsnormen och miljömålen. Vi har också bjudit in Antonis Georgellis, verksam epidemiolog från Karolinska institutet.

Mera information finns i inbjudan och program med hålltider kommer inom kort.

Inbjudningarna har gått ut men kontakt oss om du inte har fått en i din mailbox och är ombud. Vi vill gärna ha uppdaterad kontaktinformation från medlemmar för att kunna tillgodose er med information.
Hör av dig till förbundssekreteraren om du vet att du inte har fått inbjudan i mailboxen -det betyder att du inte är på listan.

Väll mött alla kontaktombud!

Program kontaktombudsmöte 19 mars 2018 (pdf)

Inbjudan till kontaktombudsmöte (pdf)

Tidigare kontaktombudsmöten

Medlemsmötet 7 oktober 2016 – dokumentation

161007-illustration

Vid medlemsmötet 7 oktober 2016 på förbundets kansli presenterades kartläggningen av luftkvaliteten i förbundets 50 medlemskommuner samt kommande bakgrundmätningar och provtagning av bens(a)pyren under 2017 i Gävleborgs län. Därutöver information om aktuella frågor i förbundet och diskussion om förbundets verksamhet.

  • Inbjudan och program (pdf, 218 kB)
  • Ljudupptagning av hela mötet (1 timme 41 minuter exkl bortklippt paus), (mp3, 126 MB)
  • Presentationen om kartläggningen av de fyra länen finns här (pdf, 4 MB)
    – samt på ljudfilen från 00:00 till 01:13
    – Malin Täppefurs presentation av kommande mätningar 2017 finns på ljudupptagningen 01:13:10 -01:23:15
    – Slutligen förbundsinformation av Göran Andersson, ljudupptagning från 01:23:15.
  • På försök sändes hela mötet live på Youtube med chatfunktion. Inspelningen finns på förbundets kanal på Youtube, men tyvärr är ljud- och bildkvalitet mindre god, men det går ändå att följa mötet.
Tidigare medlemsmöten (program och dokumentation)

 Förteckning över kontaktombud

Utbildningsvideo uppdatering av EDB