Medlemmar

Hem
Verksamhet
Medlemmar

Medlemmar

Östra Sveriges Luftvårdsförbund är en medlemsorganisation för kommuner, landsting, statliga myndigheter, företag samt ideella föreningar och organisationer. Idag är nästan alla kommuner i Gävleborgs,  Stockholms, Uppsala och Södermanlands län medlemmar, men även en rad företag och statliga myndigheter.
Luftvårdsförbundet har 60 medlemsorganisationer, varav 53 är kommuner, i en region med över tre miljoner invånare. En förteckning över alla förbundets medlemmar finner du längre ned på denna sida.

Länsstyrelserna fungerar som samarbetsparter och Luftvårdsförbundet samverkar även med SMHI, Naturvårdsverket, Trafikverket och flera andra institutioner och statliga verk. Därutöver samverkar Luftvårdsförbundet med angränsande län och kommuner om bland annat regionens utsläppsdata. Detta samarbete täcker sex län och en region med omkring 3,3 miljoner invånare.

Luftvårdsförbundet grundades 1992 av 14 kommuner i Stockholms län. Sedan dess har förbundet vuxit och etablerat sig som en heltäckande regional organisation och utgör numera ett kraftfullt och kostnadseffektivt stöd för medlemmarna i deras arbete för en bättre luftmiljö.

Övervakningen av luftkvaliteten utförs av SLB-analys på uppdrag av förbundet.
Östra Sveriges Luftvårdsförbunds fungerar som inköpscentral och alla medlemmar kan därför i enlighet med Lag (2007:1091) om offentlig upphandling direktavropa tjänster från SLB-analys till 30 procent lägre timpris.

Förbundets geografiska bas- och samarbetsområde. Mörkt blått är medlemmar Ljust blått är samverkande kommuner och länsstyrelser.

Förbundets geografiska bas- och samarbetsområde. Mörkt blått är medlemmar Ljust blått är samverkande kommuner och länsstyrelser.