Styrelse

Hem
Verksamhet
Styrelse

Styrelse 2015-2019

Här hittar du förbundets stadgar (pdf) »

 

Sammanträden

Handlingar skickas ut per e-post till styrelsens ledamöter vecka innan sammanträdet.
Kontakta förbundssekreteraren om du inte har mottagit handlingar.

Sammanträdenas protokoll hittar du här.

Sammanträdestider 2018 (pdf) »
(Stämma, styrelse, beredningsgrupp och presidium.)

Samtliga sammanträdestider 2017 (pdf) »
(stämma, styrelse, presidium, beredningsgrupp, kontaktombudsmöten, reg luftvårdsdag)

De justerade mötesprotokollen finner du under menyn Verksamhet – Protokoll (eller via direktlänk som finns här)

 

Arvoden och reseersättning
Möten som pågår upp till 4 timmar ersätts med 750 kronor, och möten som pågår mer än 4 timmar ersätts med 1000 kronor.
Kostnader för resor till och från sammanträden eller motsvarande ersätts mot ifylld reseräkning och/eller erlagda kvitton.
Blankett för reseersättning finns här (pdf) »

ORDINARIE LEDAMÖTER

Bengt Fladvad (MP), ordförande Uppsala läns landsting
Hans Peters (C), v ordf Nacka kommun
Harry Bouveng (M), Nynäshamns kommun
Måns Lönnroth (S), Stockholm stad
Jan-Åke Willumsen (L), Täby kommun
Freddie Lundqvist (S), Sollentuna kommun
Arne Jonsson (C), Eskilstuna kommun
Erik Östman (C), Stockholms läns landsting
Thore Nyman (S), Stockholms läns landsting
Roger Persson (MP), Gävle kommun
HC Hansson, ITM
Jan-Erik Haglund, Söderenergi
Vakant, företag och statliga verk
Vakant, Intresse- och ideella organisationer

ERSÄTTARE

Göran Nygren (M), Nykvarns kommun
Lars Jilmstad (M), Stockholm stad
Bo Eriksson (L), Salems kommun
Inger Andersson (S), Nynäshamns kommun
Jaques de Maré (MP), Solna stad
Jacob Spangenberg (C), Östhammars kommun
Johan Edstav (MP), Uppsala läns landsting
Kerstin Nöre Söderbaum (MP), Stockholms läns landsting
Vakant, Företag och statliga verk
Peter Huledal, Trafikverket
Jari Puustinen (M) , Eskilstuna kommun
Hans Jonsson (C), Gävle kommun
Vakant, Företag och statliga verk
Vakant, Stockholms läns landsting
Vakant, Intresse- och ideella organisationer

Bengt Fladvad (MP), ordförande
Hans Peters (C), v ordf.