Styrelse

Hem
Verksamhet
Styrelse

NY STYRELSE 2019-2022

ORDINARIE

Bengt Fladvad (MP), ordförande Region Uppsala
Anna Lasses (C), v ordf Solna stad

Freddie Lundqvist (S), Stockholm stad
Jaques de Maré (MP), Region Stockholm
Karsten Bjärbo (KD), Sigtuna kommun
Thore Nyman (S), Region Stockholm
Kerstin Amelin (V) Botkyrka kommun 
Klara Elström (MP), Uppsalas kommuner
Arne Jonsson (C) Sörmlands kommuner
Thomas Ardenfors (M), Sollentuna kommun
Ulla Westerberg (MP), Gävle kommun

HC Hansson, ACES, Stockholms Universitet, företag och statliga verk
Jan-Erik Haglund, Söderenergi, företag och statliga verk
Peter Huledal, Trafikverket, företag och statliga verk
Vakant, Intresse- och ideella organisationer

 

ERSÄTTARE

Anders bergstrand (M), Danderyds kommun
Lars Jilmstad (M), Stockholms stad
Inger Grahn (L), Sundbybergs kommun
Märtha Dahlberg (S), Nykvarn kommun
Vakant, Stockholm (MP) (fyllnadsval 22 november)
Jenny Lundström (MP), Uppsala läns kommuner
Vakant, Gävleborgs län
Ulf Westerberg (M), Södermanlands kommuner
Vakant, Region Stockholm 
Neil Ormerod (V),Region Uppsala
Vakant, Ideella org.
Vakant, statliga verk och företag

 

Styrelsesammanträden 2019-2022Här hittar du förbundets  stadgar (pdf) »
Sammanträdenas protokoll hittar du här.

Sammanträden
Handlingar skickas ut per e-post till styrelsens ledamöter vecka innan sammanträdet.
Kontakta förbundssekreteraren om du inte har mottagit handlingar.

 


Sammanträdestider nya styrelsen 2019
Sammanställning av förbundets sammanträden hösten/vinter 2019 finns här, pdf>>

  • Fredag 20/9 kl.10.00 -Här kommer handlingar läggas till
  • Fredag 22/11 kl.10.00 -Här kommer handlingar läggas till

Nb. Ett mail har skickas ut till nya styrelsen med sammanställning av relevant information.

Sammanträdestider hösten 2019 beslöts på ett konstituerande vid förbundsstämman.
Förbundet är måna om att vara klimatsmarta och därför utvecklar vi just nu möjligheterna att delta vid våra sammanträden  i live sändning eller att ta del av i efterhand. Ta gärna kontakt med förbundssekreteraren om du är intresserad av detta i förväg.

Förbundsstämma

  • 12 april kl.10-12.00 Saturnus konferens, Södermalm, Stockholm.
    Kallelse skickas ut per epost en månad innan och handlingar två veckor innan.

Samtliga sammanträdestider 2019 (pdf>>)

Sammanträdestider styrelsen 2018

Samtliga sammanträdestider 2017 (pdf) »
(stämma, styrelse, presidium, beredningsgrupp, kontaktombudsmöten, reg luftvårdsdag)

De justerade mötesprotokollen finner du under menyn Verksamhet – Protokoll (eller via direktlänk som finns här)

Arvoden och reseersättning
Möten som pågår upp till 4 timmar ersätts med 750 kronor, och möten som pågår mer än 4 timmar ersätts med 1000 kronor.
Kostnader för resor till och från sammanträden eller motsvarande ersätts mot ifylld reseräkning och/eller erlagda kvitton.
Blankett för reseersättning finns här (pdf) »

Styrelsesammanträden 2015-2019Här hittar du förbundets  stadgar (pdf) »
Sammanträdenas protokoll hittar du här.

Sammanträden
Handlingar skickas ut per e-post till styrelsens ledamöter vecka innan sammanträdet.
Kontakta förbundssekreteraren om du inte har mottagit handlingar.


Sammanträdestider styrelsen 2019

  • Torsdag 14/2 kl.10.00
  • Fredag 22/3 kl.10.00

Sammanträdestider hösten 2019 besluts på ett konstituerande vid förbundsstämman.
Förbundet är måna om att vara klimatsmarta och därför utvecklar vi just nu möjligheterna att delta vid våra sammanträden  i live sändning eller att ta del av i efterhand. Ta gärna kontakt med förbundssekreteraren om du är intresserad av detta i förväg.

Förbundsstämma

  • 12 april kl.10-12.00 Saturnus konferens, Södermalm, Stockholm.
    Kallelse skickas ut per epost en månad innan och handlingar två veckor innan.

Samtliga sammanträdestider 2019 (pdf>>)

 

Sammanträdestider styrelsen 2018

Samtliga sammanträdestider 2017 (pdf) »
(stämma, styrelse, presidium, beredningsgrupp, kontaktombudsmöten, reg luftvårdsdag)

De justerade mötesprotokollen finner du under menyn Verksamhet – Protokoll (eller via direktlänk som finns här)

 

Arvoden och reseersättning
Möten som pågår upp till 4 timmar ersätts med 750 kronor, och möten som pågår mer än 4 timmar ersätts med 1000 kronor.
Kostnader för resor till och från sammanträden eller motsvarande ersätts mot ifylld reseräkning och/eller erlagda kvitton.
Blankett för reseersättning finns här (pdf) »