Styrelse

Hem
Verksamhet
Styrelse

ORDINARIE LEDAMÖTER

Bengt Fladvad (MP), ordförande Region Uppsala
Hans Peters (C), v ordf Nacka kommun
Harry Bouveng (M), Nynäshamns kommun
Måns Lönnroth (S), Stockholm stad
Jan-Åke Willumsen (L), Täby kommun
Freddie Lundqvist (S), Sollentuna kommun
Arne Jonsson (C), Eskilstuna kommun
Erik Östman (C), Region Stockholm
Thore Nyman (S), Region Stockholm
Roger Persson (MP), Gävle kommun
HC Hansson, ACES, Stockholms Universitet
Jan-Erik Haglund, Söderenergi
Vakant, företag och statliga verk
Vakant, Intresse- och ideella organisationer

ERSÄTTARE

Göran Nygren (M), Nykvarns kommun
Lars Jilmstad (M), Stockholm stad
Bo Eriksson (L), Salems kommun
Inger Andersson (S), Nynäshamns kommun
Jaques de Maré (MP), Solna stad
Jacob Spangenberg (C), Östhammars kommun
Johan Edstav (MP), Region Uppsala
Kerstin Nöre Söderbaum (MP), Region Stockholm
Vakant, Företag och statliga verk
Peter Huledal, Trafikverket
Jari Puustinen (M) , Eskilstuna kommun
Hans Jonsson (C), Gävle kommun
Vakant, Företag och statliga verk
Vakant, Stockholms läns landsting
Vakant, Intresse- och ideella organisationer

Bengt Fladvad (MP), ordförande
Hans Peters (C), v ordf.

Styrelsesammanträden 2015-2019Här hittar du förbundets  stadgar (pdf) »
Sammanträdenas protokoll hittar du här.

Sammanträden
Handlingar skickas ut per e-post till styrelsens ledamöter vecka innan sammanträdet.
Kontakta förbundssekreteraren om du inte har mottagit handlingar.


Sammanträdestider styrelsen 2019

  • Torsdag 14/2 kl.10.00
  • Fredag 22/3 kl.10.00

Sammanträdestider hösten 2019 besluts på ett konstituerande vid förbundsstämman.
Förbundet är måna om att vara klimatsmarta och därför utvecklar vi just nu möjligheterna att delta vid våra sammanträden  i live sändning eller att ta del av i efterhand. Ta gärna kontakt med förbundssekreteraren om du är intresserad av detta i förväg.

Förbundsstämma

  • 12 april kl.10-12.00 Saturnus konferens, Södermalm, Stockholm.
    Kallelse skickas ut per epost en månad innan och handlingar två veckor innan.

Samtliga sammanträdestider 2019 (pdf>>)

 

Sammanträdestider styrelsen 2018

Samtliga sammanträdestider 2017 (pdf) »
(stämma, styrelse, presidium, beredningsgrupp, kontaktombudsmöten, reg luftvårdsdag)

De justerade mötesprotokollen finner du under menyn Verksamhet – Protokoll (eller via direktlänk som finns här)

 

Arvoden och reseersättning
Möten som pågår upp till 4 timmar ersätts med 750 kronor, och möten som pågår mer än 4 timmar ersätts med 1000 kronor.
Kostnader för resor till och från sammanträden eller motsvarande ersätts mot ifylld reseräkning och/eller erlagda kvitton.
Blankett för reseersättning finns här (pdf) »